Etyka i Nauka. Niebezpieczeństwo faustowego zwrotu

 

Etyka i Nauka. Niebezpieczeństwo faustowego zwrotu

en geleerde in zijn werkkamer. 208 × 160 mm. Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam

Janusz Janeczek wyjaśnia, jakie są niebezpieczenstwa badań naukowych prowadzonch jedynie z chęci bycia pierwszym

Uniknięcie, aby badania naukowe szły w kierunku post-humanistucznym, ale przede wszystkim, aby poruszały się w przyblizonej etyce. Uniwersytet „Orientale” od kilku lat jedt uwrażliwiony na te tematy i robi to, porszając się w obszarze międzynarodowym. Zaangażowanie, jedyne na włoskiej scenie, wyraża się poprzez stworzenie staołu operacyjnego, który dałby głos największym europejskim naukowcom, również z obszaru Europy Wschodniej. 26 marca przedstawił swój punkt widzenia prof. dr hab. Janusz Janeczek, byłu rektor Uniwersytetu Śląskiego, badacz Ziemi, mineralog i członek komisji europejskiej ds. oceny projektów unijnych.
Jeśli na początku nauki jest ciekawość i zdolność dziwienia się stworzeniem, jak nauczali filozofowie greccy, mimo wszystko mit Fausta wskazuje, że droga naukowców jest podmiotem niebezpiecznego dryfowania. Nie przypadkiem cały wykład dotyczył terminu miscontuct : zachowania niepoprawnego, ale również skrzywionego.
Problemem jest fakt, że działalność naukowa jest umotywowana nie tylko pragnieniem poznania, ale również być pierwszym, co czasem może prowadzić do paradoksalnych wyników. Sztandarowym przykładem jest przpadek z końca dziewiętnastego wieku: E. Cope e O. Marsh, którzy byli konkuryjącymi ze sobą archeologami w zdobyciu jak największej ilości kości donozaurów a ich wyprawy naukowe kończyły się często strzelaninami pomiędzy stronami.
Janeczek wyodrębnił trzy możliwe upadki niemoralnego zachowania: wymyślanie danych, popierających nową teorię, falsyfikacja wyników eksperymentów i w końcu plagiat. Przywołał serię przykładów, które ilustrują te kategorie, między innymi uderzający przypadek Hwang Woo-Suk, który od 1999 do 2005 ogłosił konowanie krów, psów i ludzkich embrionów, ale w 2009 został aresztowany za marnotrawienie funduszy na badania i za wymyślenie wszystkich danych.
Odpowiadając na pytania postawione przez studentów Janeczek podkreslił, na koniec ważną rolę humanistów, których duża część pochochodzi z „Orientale”, którzy powinni skazywać światu naukowemu linie postępowania etycznego.

Aniello Fioccola, Traduzione di Adriana Elżbieta Kaszycka

© RIPRODUZIONE RISERVATA