Neapolitańskie spotkanie: Uniwersytet Śląski i Uniwersytet „Orientale” w ramach projektu Genius Loci

 

Neapolitańskie spotkanie: Uniwersytet Śląski i Uniwersytet „Orientale” w ramach projektu Genius Loci

Professor Janusz Janeczek

Ważne rozmowy o współpracy i interesujące konferencje z udziałem delegacji z Uniwersytetu Śląskiego miały miejsce w murach naszej uczelni

W dniach 24 marca do 27 marca na Uniwersytecie „Orientale” gościła delegacja z Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach (Polska), w skład której wchodzili aktualny rektor uczelni prof. dr hab. Wiesław Banyś, pełniący również funkcję Przewodniczącego Krajowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, prof. dr hab. Janusz Janeczek, były rektor uczelni, a obecnie ekspert europejskiej Komisji walutacyjnej projektów naukowych oraz były wykładowca „Orientale” prof.dr hab. Aleksander Wilkoń, który przez wile lat był również wykładowcą „Orientale”. Wizyta przedstawicieli uczelni polskiej miała na celu scementowanie wspólpracy między uniwersytetami, która rozpoczeła się w 1989 r., a od tego czasu, kolejne umowy o współpracy wprowadzały coraz to nowe pola jej zainteresowań.
Aktualnym punktem, łączącym oba uniwersytety, jest planowany wspólny projekt europejski, którego pierwszym śladem jest publikacja noszaca tytuł Genius Loci: cel projektu to wzajemna waloryzacja dziedzictwa kulturowego. Innym aspektem, który sprowadził profesorów polskich jest panowane utworzenie Konsorcjum Uniwersytetów Europejskich, wraz z udziałem innych uczelni, wśród których chęć przystapienia wykazały już uniwersytet czeski i słoweński.
Podczas zebrania plenarnego, które się odbyło 24 marca długo rozmawiano na temat podjętej już współpracy i wspólnie realizowanych projektów, jak i planowanych przedsiewzięć. Oprócz gości z Polski byli obecni: rektor Lida Viganoni, dziekan Wydziału Języków i Literatur Obcych prof. Augusto Guarino, prof. Carlo Vecce (projekt Genius Loci), prof. Rosalba Guerini (projekt Genius Loci), prof. Aleksandra Zabjek (projekt Genius Loci), prof. Luigia Melillo (która mówiła o działalności Centrum Life Long Learning i możliości wspópracy w Uniwersytetem Śląskim), prof. Anna De Meo (koordynatorka kursu języka włoskiego dla studentów Uniwersytetu Śląskiego na odległość, metoda e-learning), prof. Sergio Baldi (który mówił o problemach studentów z niepełnosprawnością na Orientale, wśród których jest również studentka z Polski), Umberto Cinque (odpowiedzialny za stronę logistyczną umowy z Uniwersytetem Śląskim) oraz zaproszeni goście: przedstawiciel Teatru San Carlo-ing. Mantovano (w związku z możliwością gościnnego wystepu artystów z San Carlo w Polsce), Radca Kulturalny Ambasady Polskiej w Rzmie-mgr Paweł Stasikowski (który przedstawił możliwości stypendiów rządu polskiego dla obywateli włoskich).
Następnego dnia, prof. Wisław Banyś wygłosił w Pałacu Du Mesnil Lectio Magistralis pod tytułem „Polisemie des mots et la traduction”, przedstawiając swoje aktualne zainteresowania naukowe, dotyczące przekładu automatycznego i uniwersalnego modelu opisywania leksykograficznego języków.
Dnia 26 marca w Pałacu Mediterraneo prof. Janusz Janeczek wygłosił Lectio magistralis pt.: „Etica nelle ricerche scientifiche”, podczas konferencji, która odniosła ogromny sukces wśród słuchaczy której próbował przybliżyć aspekty towarzyszące wielkim odkryciom naukowym i dylematy natury moralnej. Zanalizował problem falsyfikacji, fabrykacji i plagiatu jako najczęstszych uchybieniach etycznych towarzyszących naukowcom, kierującym się chęcią wzbogacenia i sławy a nie dobrem społeczeństwa. Przywołał również przykład etycznego postepowania brytyjskich naukowców z czasów II wojny światowej, którzy odmówili wykonania nieetycznych badań na zlecenie Misterstwa Obrony Narodowej.
Również prof. Wilkoń powrócił do sal wykładowych uczelni, przy ul. Duomo-gdzie wykładał wcześniej-proponując studentom studiów magisterskich uzupełniających i doktorantom cykl szczególnie ciekawych wykładów ze slawistyki o nastepujących tytułach: „Il mondo slavo nel mondo europeo”, „I dialetti e le lingue letterarie slave”, „La Sede della comunità protoslava”, które również cieszyły się żywym zainteresowaniem.
Goście z Polski mieli również możliwość odwiedzienia siedziby konferencyjnej „Orientale”, która mieści się w okręgu zwanycm Terra Murata na Procidzie, uroczej, partenopejskiej, wulkanicznej wyspie, której budowa geologiczna szczególnie zainteresowała prof. Janeczka, znanego na całym świecie geologa i mineraloga.
Nie była to pierwsza wizyta wykładowców z Polski ani w Neapolu ani na Uniwersytetcie „Orientale”, ale również i tym razem serdecznie dziękowali za ciepłe i niezwykle serdeczne przyjęcie ze strony pani rektor Lidy Viganoni.

Adriana Elżbieta Kaszycka

© RIPRODUZIONE RISERVATA