Eventi e convegni

Elisir mercuriali e immortalità

Si è aperta martedì 5 novembre alle ore 9.30 presso la sede dell’Orientale di Palazzo Du Mesnil la due giorni di studio dal titolo “Elisir mercuriali e immortalità”, curata da Giacomella Orofino, Amneris Roselli, Antonella Sannino.

Non è una novità lo studio dell’alchimia a Napoli, e in particolare nelle sedi dell’Orientale, dal momento che lo stesso Palazzo Corigliano un tempo apparteneva al Principe di Sansevero, tra i più celebri alchimisti di tutti i tempi.
Leonardo Bruni

Logonimy i pomysł tłumaczenia w De interpretatione recta Leonarda Bruni

Wykład Clary Montelli o tekstach powstałych między XIV a XV wiekiem

10 Marca 2010 – Przy okazji wykładu dla doktorantów Terorii Mowy i Języków, Clara Montella, profesor Teori i historii tłumaczenia na Orientale, opisała – na przykładzie utworu Leaonardo Bruni – odnowienie, które scharkteryzowało studia dotyczące tłumaczenia i następującą po nich zmianę logonimów w tłumaczeniu między XIV a XV wiekiem.

IV Seminario Internazionale - Città, commercio urbano e consumo

Si è tenuto dal 14 al 17 ottobre presso la sede dell’Orientale di palazzo du Mesnil, il convegno internazionale “Città, commercio urbano e consumo”, coordinato dal Rettore Lida Viganoni e dal professore Rosario Sommella.

International Conference on the Safeguarding of Afghan Cultural Heritage

Si è tenuto il 13 Dicembre, presso la sede di Palazzo Du Mesnil dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, il simposio co-organizzato insieme all’UNESCO “International Conference on the Safeguarding of Afghan Cultural Heritage”.

Al simposio è intervenuta una delegazione internazionale di esperti coinvolti in progetti sponsorizzati dall’UNESCO, con l’obiettivo del restauro, della tutela e della valorizzazione del ricco patrimonio culturale afghano, con particolare riferimento alle aree di Balkh, Herat, Ghazni e Jam.
en geleerde in zijn werkkamer. 208 × 160 mm. Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam

Etyka i Nauka. Niebezpieczeństwo faustowego zwrotu

Janusz Janeczek wyjaśnia, jakie są niebezpieczenstwa badań naukowych prowadzonch jedynie z chęci bycia pierwszym

Uniknięcie, aby badania naukowe szły w kierunku post-humanistucznym, ale przede wszystkim, aby poruszały się w przyblizonej etyce. Uniwersytet „Orientale” od kilku lat jedt uwrażliwiony na te tematy i robi to, porszając się w obszarze międzynarodowym.
Syndicate content